MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Departament Promocji i Jakoci ywnoci00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: 22 623 - 16 - 32 fax.: 22 623 - 23 - 00 e-mail: sekretariat.pj@minrol.gov.pl

page1image7951440page1image7951648page1image10118144

Znak sprawy: PJ.jn.0213.12.2018

Warszawa, dnia 28 marca 2019

Wg rozdzielnika
(adresy emailowe organizacji 
branżowych)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragniepodkreślić, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisyw tym zakresie.
Ustalone 
zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności
podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez
wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak „Produkt polski” 
dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy właśnie odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu produktu.

Informacja „Produkt polski” może być podawana na produktach, których surowce rolnepochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25% składników niepochodzących z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego wykorzystania takich składników w produkcie i przy brakumożliwości pozyskania tych składników w kraju (np. bakalie typu rodzynki, czy skórkapomarańczowa).

Przyjęte przy tworzeniu projektu „kryterium surowcowe” uwzględniało wyniki badańkonsumenckich wskazujące na wzrost liczby polskich konsumentów preferujących produktyspożywcze, do wytworzenia których wykorzystano krajowe surowce oraz miało na celu zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystywania w przetwórstwie w większym stopniu surowców rolnych krajowego pochodzenia.

Znakowanie tą informacją jest dobrowolne oraz nie wymaga żadnej rejestracji. Logo „Produkt polski” można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsihttps://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędneinformacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007)

page1image7938592page1image10026560page1image9982272page1image9979968

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów również na temat oznaczenia „Produkt polski” W ramach kampanii stworzona została broszura informacyjna „Kupuj świadomie”, edukująca społeczeństwo w zakresie informacji nt. kraju pochodzenia produktu, istniejącychsystemów i znaków jakości, w tym logo „Produkt polski” (ulotka jest dostępna do pobrania pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kupuj-swiadomie). Jednocześnie od połowy kwietnia planowane jest uruchomienie kampanii informacyjno-edukacyjna w telewizji, polegająca na emisji spotu odnoszącego się do powyższych informacji

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do znakowaniażywności informacją „Produkt polski”, również poprzez umieszczanie takiej informacji na wywieszkach dotyczących produktów spożywczych sprzedawanych bez opakowań, pod warunkiemspełnienia ww. wymagań.

Merytorycznie w MRiRW sprawą zajmuje się Departament Promocji i Jakości Żywności,tel. 22 623 16 32, e-mail: sekretariat.pj@minrol.gov.pl.

page2image10146688page2image10146304page2image10146496
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.