Szanowni Państwo, 

 

Przesyłam aktualizację sytuacji legislacyjnej dotyczącej ustawy o UOŚ. 
Senatorowie z Komisji Środowiska
 zakończyli prace nad ustawą o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw i opowiedzieli się za jej przyjęciem z poprawkami. Umożliwiają one organizacjom ekologicznym zaskarżanie wszystkich decyzji, a nie tylko wskazanych w noweli; chodzi m.in. o decyzje lokalizacyjne wydawane na podstawie specustaw. 

 

Przewidują też, że wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej mogłoby nastąpić nie tylko na wniosek, ale również z urzędu. Przyjęte poprawki zakładają, że w Biuletynie Informacji Publicznej byłaby udostępniana nie tylko treść zezwolenia inwestycyjnego, ale także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz niezbędna dokumentacja w sprawie postępowania środowiskowego. Dokumentacja sprawy byłaby udostępniana zainteresowanym podmiotom niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Propozycje te zostały negatywnie ocenione przez resort klimatu. Komisja zaakceptowała też 2 zmiany redakcyjne, przedstawione przez senackie biuro legislacyjne. 

 

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw i ma na celu usunięcie wskazanych przez Komisję Europejską uchybień w implementacji unijnej dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa EIA). Nowe przepisy umożliwiają m.in. składanie wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, na etapie wydawania decyzji środowiskowych i inwestycyjnych.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam, 
Monika Przeworska
Dyrektor Instytut Gospodarki Rolnej

 

ul. Kolejowa 45 lok. 119

 

01-210 Warszawa
tel. kom. 513 712 448
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.