Dotyczy: zaproszenie na seminarium pt: „Nawozowe Wykorzystanie zużytych podłoży popieczarkowych”.
       
 Szanowni Państwo
W dniu 23 kwietnia 2021 roku od 10:00 do 11:30 odbędzie się webinarium, na którym Prof dr hab. Jan Łabętowicz i Prof. dr hab. Wojciech Stępień z Zakładu Chemii Rolniczej SGGW w Warszawie przedstawią następujące zagadnienia" „Wartość nawozowa zużytego podłoża popieczarkowego” oraz "Wymogi prawne z zakresu nawozowego wykorzystania zużytych podłoży popieczarkowych". 
Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Connected by Biobord” realizowanego przez
9-ciu partnerów wywodzących się z krajów graniczących z Morzem Bałtyckim. Jednym z ważniejszych tematów podjętych w ramach prac projektowych jest ochrona środowiska przyrodniczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ekosystem rolniczy.
Dynamiczny rozwój rolnictwa  państw tego regionu, powoduje coraz intensywniejszy rozwój form rolnictwa przemysłowego. Rodzi to wiele nowych wyzwań związanych z ochroną szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z istotnych problemów współczesnego rolnictwa jest racjonalne zagospodarowanie powstających w tych specjalistycznych fermach rolniczych odpadów. Wśród specjalistycznych form produkcji rolnej, jednym z ważnych gospodarczo kierunków jest produkcja pieczarek, która rodzi problem racjonalnego, z punktu widzenia rolniczego i środowiskowego, wykorzystania zużytych podłoży popieczarkowych.
Należy podkreślić, że zużyte podłoże popieczarkowe jest wartościowym materiałem nawozowym, który prawidłowo zastosowany do nawożenia użytków rolnych może z powodzeniem zastąpić część nawozów mineralnych. Jednak użyty niewłaściwie, może powodować negatywne skutki środowiskowe. Wyrażają się one przede wszystkim znaczącym zwiększeniem ryzyka wymywania zawartych w podłożu popieczarkowym składników biogennych takich jak azot i fosforany, co przyczynia się eutrofizacji wód powierzchniowych, w tym w szczególności Morza Bałtyckiego.
 Liczymy na udział w seminarium, a w przypadku szerszego zainteresowania kontynuowaniem dalszej dyskusji oraz kreowania nowych pomysłów i projektów z wykorzystaniem Platformy https://biobord.eu  jako narzędzia do nowoczesnej komunikacji ludzi nauki, administracji publicznej biznesu, jak i organizacji pozarządowych działających w sferze biogospodarki, w której ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z kluczowych elementów. Zainteresowanych dalszą wspólną pracą prosimy o rejestracje na Platformie Biobord, korzystanie z jej zasobów i kreowanie nowych możliwości dla siebie i innych osób stanowiących sieć partnerską na tej platformie.
Wierzymy, że podjęta tematyka seminarium będzie przydatna w Państwa pracy zawodowej jak
i społecznej, a jednocześnie przyczyni się do nawiązania szerokiej współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego. Osoby zainteresowane, poprzez Platformę Biobord, jak i udział w międzynarodowych seminariach / webinariach, przewidzianych w zadaniach projektowych na maj i czerwiec 2021, będą mogły poszerzyć swoje sieci powiązań z partnerami tego regionu.
 
Z poważaniem
Tadeusz Pęczek - Prezes Zarządu Fundacji „Pro Civis”                                                    www.procivis.org.pl
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.