WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

https://platformawiedzy.com.pl/

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 2024
(szkolenie on-line)

 

 

4 grudnia 2023 r.
godz. od 10.00 do 15.00

 

 

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym. Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – zagadnienie niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców
i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy
o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą
od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia. Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach
i zagrożeniach dla pracodawców które mogą one przynieść.
Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego
zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

 
 

Uwaga

Dostępne jest również nagranie tego szkolenia
(do odsłuchania w dowolnym czasie
i dowolną ilość razy).
 
 
 

ODBIORCY
 
Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorzy struktur, menedżerowie i specjaliści z działów kadrowych.

 

 

PROGRAM

 

 

1. Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić
2. Wewnętrzny audyt zatrudniania cudzoziemców

a. Na jakie aspekty zwracają uwagę organy kontrolne?
b. Dlaczego audyt jest lepszy od kary?
c. Szybki test legalności.
3. Specustawa ukraińska
a. Legalny pobyt osób uciekających przed wojną po zmianach
b. Zatrudnianie cudzoziemców na bazie powiadomień
c. Kogo dotyczy powiadomienie?
d. Jak zmienić warunki pracy zgłoszone w powiadomieniu
e. Obowiązek dokonania powiadomienia wynikający z treści zezwolenia
4. Długotrwały pobyt na bazie specustawy
a. Kto może składać wnioski?
b. Uproszczona procedura składania wniosku
c. Jednoroczne zezwolenia wydawane
w szczególnych okolicznościach
5. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy
– oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

a. Czy przyniosły realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
b. Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę
c. Oświadczenia na 24 miesiące
6. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
a. Jak wyglądają procedury?
b. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
c. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
d. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
e. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
a. Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
b. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia
na pobyt i pracę?
c. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
d. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
e. Posiadacze Karty Polaka
f. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
g. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony
8. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
a. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
b. Jak formułować ogłoszenie o pracy?
c. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
10. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
11. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony

a. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
b. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
c. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
d. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia?
Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
e. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym
nielegalnego zatrudnienia?
 

 

 

 

 

 

PROWADZĄCY

Przemysław Ciszek
 https://platformawiedzy.com.pl/cudzoziemcy/
Partner Zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego
w międzynarodowej kancelarii w Warszawie.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę
z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się
w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności
w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji
z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

 

 

CENA

Cena za 1 osobę:
590 zł + 23% VAT
Cena za 1 osobę w wersji do odsłuchania:
490 zł + 23% VAT
Rezerwacja mailowa wersji do odsłuchania (z podaniem NIP firmy): biuro@platformawiedzy.com.pl
Przy zamówieniu wersji on-line na żywo zachęcamy
do korzystania z wygodnego przycisku

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
i wypełnienie danych zgłoszeniowych
bezpośrednio na stronie:
https://platformawiedzy.com.pl/cudzoziemcy/
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.